АСТРОЛОГИЯ ЗА НАЧИНАЕЩИ И НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Изготвя се индивидуална програма и график, съобразно възможностите на обучавания. Осигуряват се материали, карти и списък с основна препоръчителна литература.

99 лв.

Всеки модул от 120 минути