КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ПО ВРЕМЕ НА АСТРОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

Какво да очакваме по време на астрологична консултация? Каква предварителна информация ни е необходима, за да започне анализът?
Акуратният астрологичен анализ е базиран на изчисления, чиято изходна точка са датата, точният час и място на вашето раждане. В ситуация, в която точният час на раждане не може да бъде предоставен, е необходимо да се посочи поне ориентировъчна част от деня и да се направи предварителен анализ, наречен ректификация. Ректификацията е абсолютно необход
има в случаи на неясен час на раждане, за да получите и адекватна консултация. Ако това не бъде спазено като предварително условие, то може да бъдете изправени пред ситуация, в която просто слушате хороскопа на човек, който е роден например 2 часа след вашия рожден момент, което обезсмисля голяма част от положените взаимни усилия.
Добре е да имате конкретен въпрос, при консултацията си с астролог, дори и да е за първи път в живота ви. Това ще фокусира разговора и ще даде конкретна цел на срещата.
Колкото сте по-конкретни в питанията си, толкова по-конкретни насоки може да получите.