АСТРОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ – СТАНДАРТЕН

Изготвяне и анализ на натална карта, годишен анализ и транзитни аспекти + отговор на 1 въпрос

120 лв.

60+ минути