Основни астрологични направления и методи за анализ при консултация

Какви въпроси се разглеждат и какви отговори да очакваме
19.11.2017
Show all

Кои са основните астрологични направления и методи за анализ при консултация с астролог:

Анализ на личността – базиран на основните принципи на Западната, Руската, Ведическата или друга астрологична школа. Който и специалист да направи този анализ, общата рамка и насоки не могат да се различават съществено, по-скоро разликите идват от това, какво забелязва дадения астролог, индивидуалният подход и модели на консултиране.

Астропсихология – анализ на характера, заложен темперамент, ресурси и обичайни модели на поведение. Скритите послания от средата- родители, институции и лични връзки. Проблемни ситуации и вероятностен модел на реакция.

Медицинска астрология – основен анализ на предразположеността към определени здравословни проблеми. Темперамент и реакция на средата, холистични методи на анализ при болести и тяхното лечение. Взаимовръзка между конфликтни житейски ситуации и здравословното състояние на консултирания.

Елективна астрология – избор на дата за събитие. Взима се предвид качеството на времето, което дават транзитните планети и аспекти спрямо характера на събитието и наталните карти на консултирания. Избират се дати за започване на бизнес, за подаване на документи, за стартиране на всякакъв тип проекти и процеси, за започване на дело, за покупка или продажба на движимо или недвижимо имущество. За сключване на брак, за планирана медицинска интервенция и пр.

Прогностична астрология – на последно място, но най-популярна. Използва много разнообразни методи, които дават информация за краткосрочните и дългосрочните перспективи и за вероятния характер на събитията, които предстоят. Важно е да се има предвид винаги, че прогностичната астрология дава индикации и възможни указания, а не предсказания!

Деси Микулашева
Деси Микулашева
Дипломиран астролог към център Синтония с преподавател Оксана Хорват-Станчева. Административен секретар на Съюза на астролозите „Иван Станчев“ (САИС). Имам сериозни допълнителни интереси към Хюман дизайн, нумерология и ароматерапия.

Comments are closed.