За богатствата

Тялото ни е единственото богатство, коeто притежаваме Тук. Всичко останало е временно „наше“.