За болката

Когато Разумът спира Сърцето, за да не познае болката и разочарованието, Сърцето е разочаровано, че не ги е изпитало.