За мечтите

Когато мечтаем, трябва да се простираме нашироко, да не си слагаме лимит на възможното щастие и да не гледаме от перспективата на вече-случилото се.