За мъдростта

Клишетата са всъщност Колективна мъдрост.