За съдбата

Когато нещо трябва да се случи в съдбата ни, във въздуха витае едно усещане за тотално забавление.