За съветите

Дали, когато съветваме някого, всъщност не отнемаме силата на последствията от неговите действия и интензитета на съдбата му?